Styrelse

Österbottens Byggnadsvård rf, styrelse 2021

  • Riitta Jaakkola, ordförande, ekonomi, 040 092 5656, pohjalainenrakennus(at)gmail.com
  • Marianne Koskimies-Envall, sekreterare
  • Anne Antila, viceordförande
  • Elina Äijälä, medlem
  • Eivor Duvnäs, medlem
  • Helena Troger, medlem
  • Sirkka-Liisa Sihvonen, vicemedlem
  • Helena Westerback, vicemedlem
  • Eivor Rudnäs, vicemedlem