Styrelse

Österbottens Byggnadsvård rf, styrelse 2021

Riitta Jaakkola, ordförande, ekonomi, 040 092 5656, pohjalainenrakennus(at)gmail.com
Marianne Koskimies-Envall, sekreterare
Maarit Rauma, viceordförande
Anne-Marjo Panu, medlem
Pekka Kivelä, medlem
Anne Antila, medlem
Elina Äijälä, medlem
Rose-Marie Engvall, medlem
Sirkka-Liisa Sihvonen, vicemedlem
Helena Westerback, vicemedlem
Eivor Duvnäs, vicemedlem