Förening

Den österbottniska byggnadstraditionsföreningen grundades våren 2013. Föreningen är tvåspråkig och verksam inom f d Vasa läns område. Det finns historiska och kulturella skäl för gränsöverskridandet. Den gemensamma nämnaren är allmogens byggnads- och föremålskultur.

Medlemskap är samspel
Föreningen är beroende av sina medlemmar för sin verksamhet. Ju flera medlemmar som betalar medlemsavgift, desto bättre möjligheter har föreningen att producera publikationer, evenemang, utflykter, öppet hustillfällen, kurser m m.

Som medlem får du medlemsinformation per e-post om aktuella evenemang och nyheter. Föreningen har egna Facebook-sidor och hemsida.

Som medlem har du möjlighet att bilda tillfälliga eller bestående, lokala eller ämnesorienterade kommittéer inom föreningen. Kommittéerna bör delta i informationsspridningen och rapportera om sin verksamhet som en del av föreningens verksamhet.

Medlemsföreningar och -företag har möjlighet att utnyttja föreningens informationskanaler i frågor som berör byggnadstradition.

Den särpräglade byggda kulturmiljön ger Österbotten en unik identitet
Genom informationsverksamhet, nätverkande och samarbete vill vi lyfta fram det österbottniska byggnadsarvet och dess värden. Föreningens syfte är att verka för bevarande av byggnadsarvet, upprätthållande av yrkesskickligheten inom det traditionella byggandet, samt att dra nytta av denna kunskap inom nybyggnation. Vi vill även befrämja uppskattningen för och användningen av de traditionella och naturenliga byggnadsmaterialen.