FÖNSTERRENOVERINGSKURS I TEUVA HÖSTEN 2019

Är dina gamla fönster i behov av renovering? Vill du lära dig att återställa dem i originalskick? Eller vill du annars bara lära dig ett värdefullt hantverk? Kom med och lär dig att renovera gamla fönster med hjälp av traditionella metoder!

Österbottens byggnadsvård rf ordnar en fönsterrenoveringskurs i Teuva hösten 2019. Som kursens lokala samarbetspart fungerar kulturföreningen Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry. Kursen hålls i Teuva i Suomen Yrittäjäopistos utrymmen (f.d. TEAK, Rasintie 1) under två oktoberveckoslut 5-6.10 och 19-20.10.2019. Mästartimmerman Mikko Mäntymäki från Teuva och byggnadskonservator Liisukka Oksa från Kristinestad fungerar som lärare.

Gamla fönsterbågar är oftast tillverkade av kärnvirke, som till sin hållbarhet är helt suveräna i jämförelse med nytillverkade. Att renovera gamla fönster är ett belönande arbete!

Vid renoveringen av gamla fönster måste man ofta börja med att reparera trädelarna. På kursen fördjupar vi oss i nödvändigt träarbete som kan göras med handverktyg. Sådana arbeten kan vara förnyande av eller lappning av fönstrets dropplist eller nedre delen av fönsterbågen. Ta med dig ett eget fönster som kräver renovering. Mikko Mäntymäki handleder arbetet med reparationen av trädelarna, och han ger också råd i hur man kan fortsätta arbetet i hemmaverkstaden.

Att förnya ytbehandlingen på de gamla fönstren är ett tidskrävande arbete. Det är ändå inget svårt arbete, och alla husägare med tålamod lär sig arbetet på vår kurs!
Under ledning av Liisukka Oksan går vi igenom fönstrens historia och särdrag under olika tidsepoker, samt behandlar den traditionella fönsterrenoveringen redskap och material. Renoveringens alla skeden gås igenom skede för skede – avlägsnande av kitt, glas och målfärg från fönsterbågen, behandling av beslag och gångjärn, rengörande av glas, samt glasning av fönsterbågen med hjälp av linoljekitt och målning med linoljefärg. Under kursen kan du tillämpa dessa arbetsmoment på dina egna fönster. På handeln får du råd av Liisukka för hur du ska fortsätta arbetet på egen hand!

Kursavgiften för Österbottens byggnadsvård rf’s medelmmar är 180,- och för övriga 220,-. Kursavgiften inkluderar undervisning under fyra (4) kursdagar, gruppförsäkring, samt morgon- och eftermiddagskaffe under samtliga kursdagar.

Du behöver ta med dig gamla fönster, arbetskläder och -handskar, samt trasor för rengöring! På kursplatsen finns arbetsredskap, linoljekitt och vit oljefärg, samt stifttråd för glasningen, material för lappning av trädelar och i mån av möjlighet – gammalt glas.

Kursdeltagarna har möjlighet att beställa ett förmånligt tillbehörskit till kursen som innehåller en pensel av god kvalitet, en kittkniv, en sickel med svanhals, en miniskrapa, två kittstifttrådar, samt linoljekitt och en liten burk linoljefärg. Tillbehörskitet kostar80,- (inkl moms). Om du vill ha tillbehörskitet, meddela i samband med anmälan! Om du inte är intresserad av tillbehörskitet, uppskattar vi värdet av det material du använt i slutet av kursen.

Du kan också ta med dig egna redskap, t.ex. skrapor, kittkniv, glasningshammare, ett slött stämjärn eller en kniv. Verktyg finns även på kursplatsen. Du kan också ta med dig målfärger och kitt ur egna gömmor.

Kursdeltagarna tar med egen lunchmat, det finns också matställen i kyrkbyn för den hugade. Ifall du vill övernatta i Teuva, hjälper vi dig hitta ett övernattningsställe. För dem som kommer längre ifrån försöker vi organisera samåkning.

Förfrågningar och anmälningar senast 15.9.2019:

Riitta Jaakkola, ordf. Österbottens byggnadsvård rf. pohjalainenrakennus@gmail.com

0400 925656

Erkki Hakala, ordf., Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry., erkki.hakala@catella.fi, 050 362 5768

Det här inlägget postades i Yleinen. Bokmärk permalänken.