Vårens kurser 2019

Ordförande Riitta Jaakkola ger tilläggsinformation och svarar på frågor samt tar emot anmälningar, 0400 925656, pohjalainenrakennus@gmail.com. De som anmält sig får uppgifter om inbetalningsdatum; deltagaravgifter betalas till föreningens konto FI91 4928 0010 0428 78. 


Vässningskurs i Jurva 16.2.2019

En kurs om vässning av verktyg ordnas i Hirvelä verkstadsutrymmen i Jurva (Veistokouluntie 2). På kursen lär man sig att rusta upp metallverktyg ämnade för trähantering. Till en början används bandslipning, sedan finare slipning och till slut polering. Kursen börjar kl 9 och fortsätter till kl 16, de som önskar kan fortsätta ännu längre. Som lärare fungerar Jaakko Purtanen, med 30 års erfarenhet och ordförande för Young Skills andelslag. Kursavgift för medlemmar 40 €, för andra 70 €, som innehåller morgon- och eftermiddagskaffe, lunchen betalar var och en själv. Ta med er egna slöa verktyg som övningsarbeten; yxor, mejslar, hyvelblad, liar mm. Efter att de blivit vässta är de som nya. På kursen är det också möjligt att pröva på traditionell vässning med slipsten. Bindande anmälan senast 12.2.2019.


Grunderna inom dekorativ träslöjd i Jurva 2-3.3.2019

På kursen lär man sig bearbetningstekniken och användning av olika mejslar. Tekniken övas på förarbetat björk- eller lindträ t.ex. blommor, ornamentband, smyckeshängen mm. Om det finns längre hunna deltagare på kursen kan man ta med också egna slöjdmönster. Som lärare verkar Jaakko Purtanen och Jalmari Laihinen.  Verkstadens slöjdverktyg får användas av deltagarna. Kursavgift för medlemmar 90 €, andra 130 €, som innehåller morgon- och eftermiddagskaffe samt försäkring, lunchen betalar var och en själv. Bindande anmälan senast 22.2.2019. Övernattning vid behov i det närliggande studentboendet, 2 personers rum 20 €/person, i bostaden finns badrum och kök.


Träfönsters reparation och upprustning i Jurva 16-17.3.2019

Som lärare verkar Jaakko Purtanen och Jalmari Laihinen. Deltagarna tar med sig fönsterkarmarna, som ska repareras. På kursen koncentrerar man sig på att reparera träet med hantverksverktyg, att lappa röta mm. Också fönstrens ytor kan man rusta upp, men de verktyg  som behövs för detta, som rasp, målfärg och penslar måste man själv ta med sig. Lärarna skaffar fram så tätfibrig furu som det är möjligt som reparationsmaterial. Kursavgift för medlemmar 90 €, andra 130 €, som innehåller morgon- och eftermiddagskaffe samt försäkring, lunchen måste var och en betala själv. Bindande anmälan senast 2.3.2019. Övernattning i det närbelägna studentboenden, 2-personers rum 20 €/person, i bostaden finns badrum och kök.


Kakelugnskurs i Ilmajoki 1-5.4.2019

På kursen iståndsätter man en bondgårds stora salskakelugn i Ilmajoki, Könninkylä. Som kurslärare fungerar emerituslärare Aimo Laitila från Seinäjoki. Laitila har länge verkat inom murningsbranschen som lärare och bl.a. som lärare inom byggnadskonserveringens skolningsprogram vid Seinäjoki yrkeshögskola. Under kursen rivs kakelugnen och uppförs på nytt, alla deltagare tar del i alla arbetsskeden. De som gått kursen lär sig att dokumentera ugnen före rivningen, numrera och riva, att bygga upp den på nytt på traditionellt sätt med lerugnsmurbruk samt att mura skorstenen. De kakel som spruckit lär man sig att ersätta. Av deltagarna förutsätts inte erfarenhet av murning. Till kursen antas högst 6 deltagare. Kursavgift för medlemmar 430 €, andra 500 €, morgon- och eftermiddagskaffe samt lunch och försäkring ingår. Om övernattning behövs, bistår föreningen med ordnandet. Bindande anmälan senast 1.3.2019.


Savea seinään” lerrappning i Ylistaro 30.3.2019 och 13.4.2019

På kursen går man igenom olika ytor, murbruk, tillvägagångssätt samt fästen och man rappar en bostadsbyggnads väggar. På slutresultatet inverkar murbrukets sammansättning, fästen, skiktens tjocklek, skydd och torktid. Rappningstekniken är lätt att lära sig och att använda lera passar för alla. Man bör beakta att rappning är klottigt, så man bör förse sig med skyddskläder. Lerans förträfflighet hör ihop med dess brandsäkerhet, akustiska egenskaper, vackra yta och förmåga att verka som fuktutjämnare. Lera passar såväl i en ny som gammal byggnad. Som kurslärare verkar konservatorn Liisukka Oksa. Till kursen tas högst 8 deltagare. Kursavgift för medlemmar 120 €, för andra 150 €, i priset ingår morgon- och eftermiddagskaffe samt lunch. Bindande anmälan senast 12.3.2019.

Publicerat i Yleinen | Lämna en kommentar

Medlemskväll i Vasa 6.11.2018

Medlemskvällen i Peter Polvianders trähus på Stationsgatan i Vasa blev en publikframgång. Kvällen samlade deltagare för att lyssna på husets intressanta historia och för att få information om traditionella spisar av en mästare. Värden Peter Polviander berättade om byggnadernas historia och upprustning samt om verksamheten som ett airbnbprojekt. Spismästaremeritus Kurt Näsman från Västerhankmo, som gjort ett långt livsverk som murare, förevisade exempel på spisar som han gjort och svarade på deltagarnas frågor. Det blev en livlig diskussion och traditionsbyggarna fick mycket information. Som avslutning på kvällen ledde värden deltagarna runt i huvudbyggnaden och i den färdigställda forna bageribyggnaden.

Publicerat i Yleinen | Lämna en kommentar

En kurs för att vässa och underhålla metallverktyg i Jurva

”Vassa verktyg är slöjdarens glädje och kännetecken, med slöa verktyg försvinner all iver”

En kurs för att vässa och underhålla metallverktyg ämnade för träarbeten hölls under det första veckoslutet i november i Hirvelä, Jurva. Med fanns slöa och kantstötta verktyg, t.ex. olika yxor, mejslar, liar och knivar.

Vi började med bandslipmaskin, fortsatte med finslipning och avslutade med polering under den duktiga läraren Jaakko Purtanens ledning. Kursdeltagarna återvände nöjda hem var och en med nyvässta verktyg i verktygslådan.

Önskemål har inkommit om en fortsättning nästa år!

Preliminära anmälningar till adressen pohjalainenrakennus@gmail.com eller per telefon till Riitta Jaakkola 0400 925 656.

Publicerat i Yleinen | Lämna en kommentar

Kulturarvsseminarium i Seinäjoki 26.-27.10.2018

Kulturarvsseminarium i Seinäjoki 26.-27.10.2018

Föreningen har varit med och arrangerat ett två dagars kulturarvsseminariium ”Kulttuuriperintöä tangon askelin” i Seinäjoki. Seminariets andra arrangörer var Etelä-Pohjanmaan Liitto, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo och Suomalaisen tangon Satumaa ry. Under och efter seminariet har vår förening fått flere samarbetserbjudanden.

Den andra seminariedagen bekantade vi oss med byggnadsarvet i Seinäjoki och ilmajoki. Föreningen arrangerade utfärdsarrangemangen. Besöksmålen var Joupin Vanha Tupa i Seinäjoki, museet Yli-Laurosela i Ilmajoki och biblioteket Apila i Seinäjoki. Lunchen åts i stugan Rinta-Röyskö vid Kyro älv. Vid alla besöksmål fick vi sakkunnig guidning. Det fina vädret och rundturen på slätten under sakkunnig guidning kronade en lyckad utfärd.

 

Publicerat i Yleinen | Lämna en kommentar

Medlemskvällen 7.10.2018 i Kurikkas hembygdsgård

Medlemskvällen 7.10.2018 i Kurikkas hembygdsgård samlade många deltagare. Den här gången samlades vi i resandets tecken. Tillsammans tittade vi på fotografier från föreningens resa till Hälsingland förra sommaren och utbytte gemensamma reseminnen. Föreningens planer för nästa års resor diskuterades och det fanns ingen brist på förslag till olika resor. Tiden räckte också till för fri samvaro. De som ville, fick möjlighet att bekanta sig med den i Kurikka födda folklivssamlaren Samuli Paulaharjus fotografier mellan åren 1926 och 1927 från Norges Lappland samt också museets textilsamling.

Publicerat i Yleinen | Lämna en kommentar

Medlemskväll i Vasa 6.11.2018

Österbottens byggnadsvård rf bjuder in till medlemskväll i Österbotten tisdagen den 6.11.2018 kl. 18:00 hos Peter Polviander, Stationsgatan 20, Vasa.

Vår värd Peter Polviander berättar om renoveringen av sin gamla trähusfastighet i centrala Vasa och om Airbnb-verksamheten. Vi utbyter information kring aktuella byggnadsvårdsfrågor, diskuterar medlemmarnas önskemål om föreningens verksamhet och umgås i trevligt sällskap. Som avslutning på kvällen berättar pensionerade muraren Kurt Näsman om den traditionella österbottniska spisen.

För serveringens skull önskar vi förhands anmälning senast 4.11.2018 till adressen aharjulaeriksson@gmail.com

Hjärtligt välkomna!

Publicerat i Yleinen | Lämna en kommentar

Målarkursen i Stendahlska huset i Kristinestad 8.-9.9. och 22.-23.9.2018

 

Två septemberveckoslut I Kristinestad tillägnades målning med limfärg: marmorering, grisaille, schablonmålning, skuggning och linjer. De tio kursdeltagarna fick praktisera sina nyvunna färdigheter i autentiska miljöer I centrala Kristinestad, i två av husets rum målades bårder, schablontapeter, pilastrar och marmorerade paneler. Teoriundervisning, museibesök och kvällsprogram trevligt sällskap ingick i den mångsidiga kursen. Kursens inspirerande lärare var konservator Liisukka Oksa från Kristinestad.

Publicerat i Yleinen | Lämna en kommentar

Reseberättelsen från Hälsingland

Pohjalainen Rakennusperintö ry – Österbottens Byggnadsvård rf ordnade sin första utlandsresa till Hälsingland och Dalarna i Sverige. I resan deltog nästan 40 personer. Husen i Hälsingland hör till Unescos världsarv och det finns många likhetstecken mellan dem och de österbottniska husen. En grupp, intresserade av det österbottniska byggnadsarvet, gjorde en resa till Hälsingland efter att husen fått status som världsarv år 2012. Under resan föddes en tanke om att grunda en förening i Österbotten, eftersom man ville få till stånd samma värde och uppmärksamhet också för vårt byggnadsarv som i Sverige. Föreningens grundande möte hölls i Ilmajoki ett halvt år efter resan.

Riitta Jaakkola, som var med och grundade föreningen och är nuvarande ordförande, planerade resan 2018 och fungerade som reseledare.

Husbondsfolket Pär och Britt-Marie Forssell, föreningens ordförande Riitta Jaakkola och världsarvskoordinatorn Lena Lindström diskuterar. Bild Airi Kentala

RESEBERÄTTELSE

En buss full med ivriga resenärer deltog i föreningens medlemsresa till Hälsingland och Dalarna 10-14.6.2018. Resan företogs med buss från Oravais Trafik och vi övernattade på hotell Scandic i Bollnäs. Tack vare att vi under hela resan hade samma buss och hotell underlättades morgonbestyren. Färjan från Vasa till Umeå avgick kl. 8.00 den första resedagen och framme i Bollnäs var vi på kvällen. Bussresan avbröts för ett uppehåll med lunch i Världsarvet Höga Kusten. Där fick vi en uppfattning om naturlandskapet på bägge sidor om Kvarken. I Bollnäs fick vi en sen buffetmiddag på hotellet.

Den andra dagen besökte vi både Kristofers och Bortom Åas världsarvsgårdar. Kristofers är än idag en levande gård med jord- och skogsbruk. Inomhus har allmogemålaren Anders Ädel dekorerat med fantasifulla blomstermålerier. Bortom Åa ligger avskilt i skogsbyn Fågelsjö i gränstrakterna mellan Dalarna och Hälsingland. Området koloniserades av finnar på 1600-talet och vi fick bekanta oss med skogsfinnarnas tidiga öden. Bortom Åa är numera ett resmål, där man ordnar evenemang och läger mm. Hela huset var bevarat med en fullständig uppsättning möbler och husgeråd likt ett hembygdsmuseum. Lunchen åt vi på besökscentret Stenegård. Resenärerna hade möjlighet att spendera sina kronor på hantverksprodukter i små butiker. Besökscentret berättar om traktens historia och om hälsingegårdarna. Middagen intog vi på ett intressant gammalt ställe, nämligen på gästgiveriet Järvsjö Bad.

Världsarvsgårdarna Erik-Anders, Jon-Lars och Pallars besökte vi under den tredje dagen. Erik-Anders har en herrgårdsliknande arkitektur med en pampig festsal på övervåningen. Festsalen målades omkring 1850 av den kända Knutesfamiljen från Dalarna. Här, liksom vid de andra besöksmålen, fick vi tack vare en guide veta mycket mera om byggnaderna än vi kunnat utröna på egen hand. Här var våra guider husbonden och världsarvskoordinatorn Lena Landström, en viktig samarbetsdpart som hjälpt vår ordförande Riitta Jaakkola att planera resan. Jon-Lars ståtar med den största byggnaden bland Hälsinglands gårdar. Det stora bostadshuset byggdes av två bröder och delades i två identiskt lika bostäder men helt olika inredningsstilar. Pallars tillhör en av de allra största bondgårdarna i hela Hälsingland. I en flygelbyggnad finns säregna målningar bevarade av ”Blåmålarn” som var känd för att använda ett dyrbart marinblått pigment.

Vi bekantade oss med Ol-Anders i Alfta under ledning av Mimmi Göllas. Hon berättade om de färggranna väggmålningarna och vi fick bekanta oss med gårdens övriga byggnade.

Lunchen åt vi på Gästis i Alfta och före middagen på hotell Orbaden hann vi bekanta oss med Växbo Lins fabriksbutik.

Den fjärde dagen besökte vi Mårtesgården Edsby med målningar från 1700-talet. Vid detta friluftsmuseum fick vi med hjälp av guiden en slags sammanfattning över det som vi redan bekantat oss med under de föregående tre dagarna. Väggmålningarna i huvudbyggnaden var kanske de finaste som vi sett under resan. Också hela miljön med olika byggnder och derass byggnadsdetaljer, var en bra sammanfattning av det vi sett.

Därefter startade vi mot Dalarna och Carl Larsson-gården Lilla Hyttnäs i Sundborn. Carl Larsson är en av Sveriges mest kända konstnärer, som tillsammans med fru Karin skapade ett älskat konstnärshem. Även detta något mycket svenskt, men på ett annat sätt. Vi vandrade genom konstnärshemmet som genom sidorna i en bilderbok. Buffetmiddagen åt vi på hotellet i Bollnäs.

Avresedagen startade vi tidigt från Bollnäs mot Umeå, där vi fick tillbringa tiden fritt tills båten mot Vasa avgick. Även denna dag fick vi se en sevärdhet, Höga Kusten-bron, Skandinaviens näst längsta hängbro.

Publicerat i Yleinen | Lämna en kommentar

Det österbottniska huset i Sundom fick tillbaka sin traditionella spis och murarlärlingarna fick kunskap i spismurning

Till kurserna, som Österbottens byggnadsvårdsförening ordnar, är det alltjämt stor efterfrågan och också denna kurs blev full på några dagar.  Vasabladet skrev en artikel om vår kurs, se länken.
Publicerat i Yleinen | Lämna en kommentar

Den regionala verksamheten i Mellersta Österbotten startade

Vid kvällsträffen hos familjen Store funderade man över verksamheten till förmån för kulturmiljön. Till sist besöktes familjen Raumas byggnadsarbetsplats vid stranden till Kortjärvsjön. Åtminstone till en början är förbindelserna till moderföreningen täta och information växlas i båda riktningarna, vilket också bäddar för en god fortsättning. 
Publicerat i Yleinen | Lämna en kommentar