Styrelse

Styrelse 2019 av Österbottens Byggnadsvård Rf

Riitta Jaakkola, ordförande, ekonomi, 040 092 5656, pohjalainenrakennus(at)gmail.com
Annika Harjula-Eriksson, sekreterare
Anne-Marjo Panu, viceordförande
Sirkka-Liisa Sihvonen, medlem
Pekka Kivelä, medlem
Juha Paalijärvi, medlem
Susann Rabb, medlem
Eva Sund-Knuuttila, medlem
Taina Hautamäki, vicemedlem
Markku Koivusaari, vicemedlem
Lasse Villanen, vicemedlem